subscribe

Nghe không giới hạn trên điện thoại, loa và các thiết bị khác.

Tải 30 bài hát và nghe nhạc thỏa thích, không quảng cáo trên 1 thiết bị di động. Áp dụng các điều khoản và điều kiện. Gói chỉ dành cho sinh viên tại các trường cao đẳng và đại học chưa dùng thử gói Premium. Sau thời gian dùng thử, mức phí sẽ là 29,500₫/tháng.